להתרגש

להתרגש

מה מרגש אותי

מרגש אותי לראו טרנסג'נדרית עוברת ברחוב, במלוא הדרה.

מרגש אותי לראות את האבא ואבא שהוציאו את התינוק

שלהם לטיול, ירגש אותי עוד יותר שיבוא יום וכבר

לא אתרגש מזה, כי המראה הזה יהיה חלק מהטבע האנושי.