נגיעה קטנה על הפחדים שלנו

נגיעה קטנה על הפחדים שלנו

הפחד הגדול ביותר שלנו בני אדם:

אם שואלים אותי, מה הוא הפחד הכי גדול של האדם/האנושות, אני אגיד, באופן מתומצת מאוד במקרה הזה, שבתפיסה שלי,זהו הפחד להשאר מאחור. אנחנו מסוגלים לאבד את המוסר שלנו, והאיזון שלנו, כשאנחנו מרגישים בסכנת..להשאר מאחור.